Timorplein Amsterdam

De praktijk is gevestigd in de oude ambachtsschool aan het Timorplein 61 in Amsterdam Oost. Tel. 06 – 34928822

Learn More

Voice dialogue

In mijn manier van werken vormt Voice Dialogue een belangrijke basis methode. In deze visie ga je er vanuit dat je zou kunnen spreken van verschillende kanten in jezelf. Je kunt dit ook zien als verschillende rollen of manieren van zijn. Als er klachten of problemen zijn is dit vaak het gevolg van een botsing tussen dat wat je wil bereiken of wat je nodig hebt en die delen/kanten van jezelf die je daarin blokkeren of niet voldoende naar buiten kunnen komen.

Met Voice Dialogue krijg je meer inzicht in deze botsing of blokkade en hoe je die zou kunnen doorbreken doordat je meer zicht krijgt op die delen die daarin een rol spelen en hoe dat zou kunnen veranderen.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand op z’n werk heel verantwoordelijk is en zorgt dat hij de controle houdt. Maar dat dit ook betekent dat er te weinig ruimte is voor creativiteit of ontspanning. Waardoor veel stress kan ontstaan. Door het leren van een evenwichtige balans, een verandering bij die delen/kanten van jezelf die in het werk naar voren komen kan de stress verminderd worden en plezier (weer) toenemen.

Voice Dialogue is als methode ontstaan vanuit een Jungiaans theoretisch kader en gevoed door stromingen als Psychodrama, Gestalt, Transactionele Analyse en Psychosynthese. De methode valt goed te combineren met andere invalshoeken. Voice Dialogue is als training in zelfkennis en ,bewustzijnstransformatie ontstaan waarvan gaande weg de therapeutische waarde is gebleken.

Learn More

Werkwijze

In de gesprekken maak ik gebruik van mijn ervaring en kennis als GZ-Psycholoog vanuit een holistisch, oplossingsgerichte visie. Dat betekent dat er afhankelijk van de klachten of problemen waar je mee komt, wat er bij jou past en wat je wil bereiken verschillende technieken kunnen worden toegepast zoals Voice Dialogue, het werken met visualisaties en meditatieve technieken, lichaamsbewustzijn, oplossingsgerichte methodieken, systemisch denken, cognitieve therapie, teken-, schilder-, en schrijf opdrachten.

De manier van behandelen gaat altijd in overleg met jou. Veiligheid, vertrouwen en acceptatie staan daarbij voorop. Dan kan je in alle rust naar jezelf kijken en het vormt bovendien de beste basis om samen-te -werken.

De behandeling begint altijd met een kennismakingsgesprek waarin besproken wordt wat er aan de hand is, wat de achtergrond is daarvan en een stukje van je geschiedenis en ten slotte kijken we naar wat je wil bereiken, je doel in de gesprekken. Aan het eind van het gesprek kunnen we dan beoordelen of het klikt, of ik inderdaad de juiste persoon ben om je te begeleiden en krijg je een indruk van hoe het ongeveer verder zal gaan. Na 5 gesprekken hebben we een evaluatie waarin we terugkijken naar de rode draad, zitten we op de goede lijn en wat moet er nog gebeuren. Het gemiddelde van het totaal aantal gesprekken ligt tussen de 5 en 10 keer.

Er is een verwijzing van de huisarts nodig naar de generalistische basis GGZ met een (vermoeden van) een DSM-stoornis. De behandeling wordt dan (deels) vergoed vanuit de basisverzekering. Vraag de precieze voorwaarden bij de verzekeraar na, ook omdat de contracten verschillen per verzekeraar. Afhankelijk van de ernst van de problematiek volgt er een behandeling kort, middellang, intensief of in geval van blijvende problematiek: chronisch. Gesprekken die niet op tijd worden afgezegd (korter dan 24u van tevoren) worden niet door de verzekeraar vergoed. Er wordt een bedrag van €75,- in rekening gebracht.

De wachttijd voor de start van de behandeling is gemiddeld 5 weken. Mocht dit bezwaarlijk zijn dan adviseer ik te informeren bij de verzekeraar naar andere hulpverleners in de buurt.

Learn More